Utredning

Kränkande särbehandling och mobbning
Personalsupports konsulter använder sig av metoden ”Faktaundersökning” vid utredning av kränkande särbehandling. Patrik Werner har också genomgått utbildning Steg 1 ”Faktaundersökning”, Metodicum, (Einarsen, Hoel, Pedersen samt Stefan Blomberg utbildare). Metoden innebär intervjuer med anmälande, anklagade och ev vittnen och samtliga erbjuds möjligheten till replik och insyn i underlaget för utredningen. I faktaundersökningsmetoden betonas de utpekades utsatthet utifrån att de ”anklagas” för kränkande särbehandling och därmed har befogad rätt att bli hörda och presenteras ett transparent material.
Många är omedvetna om vad en anmälan innebär samt hur en utredning går till varför Personalsupport erbjuder ett s k ”församtal” där vi informerar vad en utredning innebär och vilka ev alternativ som finns.

Psykosocial arbetsmiljö
Vid kartläggning av psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att utredningen är rättssäker och hanteras konfidentiellt men samtidigt transparent för de direkt inblandade. Val av metod, frågor och intervjupersoner måste ske med stor omsorg och hänsyn till aktuella situationen.

Arbetsförmågebedömning
Personalsupport har lång erfarenhet av arbetsförmågebedömning. Vi erbjuder initialt ett informationssamtal där beställare och konsult överenskommer vilka kompetenser som är relevanta i aktuell bedömning. Följande kompetenser kan vara aktuella: allmänläkare, psykiatriker, sjuksköterska, yrkesvägledare, beteendevetare, fysioterapeut och rehabiliteringskonsult. Relevanta tester utförs och bifogas.

RIV – Ryggrehabiliteringen i Värmland
RIV är dotterbolag till Personalsupport och erbjuder s k Multi Modal Rehabilitering MMR i avtal med Region Värmland. I rehabiliteringsteamet samarbetar en rad konsulter kring deltagarna – fysioterapeuter, ortopedkirurg, allmänläkare, psykoterapeut, massör, rehabiliteringskonsult och rehabcoach.
Verksamheten riktar sig till personer med besvär från ländrygg, axlar eller nacke.
Remiss till programmet sker via vårdcentral eller ortopedklinik.

Alt Hem