Omställningsstöd – stöd till nytt arbete

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa kan få stöd på vägen till ett nytt arbete. Vårt omställningsprogram hjälper din medarbetare att gå vidare i karriären. Syftet är att stärka medarbetarens position på arbetsmarknaden och inspirera till att se nya möjligheter.

Omställningsprogrammet sträcker sig under fyra månader. Det utformas och anpassas individuellt utifrån medarbetarens behov och kan bland annat omfatta kartläggning, kompetensinventering, CV, studievägledning, intervjuträning, individuella samtal, jobbcoachning, föreläsningar och gratis träning. Vi kan även erbjuda tilläggstjänster utanför omställningsavtalet som till exempel kognitiv beteendeterapi, utbildningar och rehabiliteringsinsatser.