Föreläsningar

Personalsupports konsulter är erfarna föreläsare som skräddarsyr föreläsningen enligt beställarens aktuella grupp och önskemål. Föreläsningarna har aktuellt och vetenskapligt förankrat innehåll.

Exempel på föreläsningsämnen:
– Förekomma och hantera negativ stress
– Från grupp till välfungerande team
– Sömnverktyg från KBT
– Mindfulness
– Gränssättning i arbete
– Arbetslivsinriktad rehabilitering
– Friskfaktorer i arbetslivet
– Hantera ångest
– Smärthantering
– Feedback
– Kommunikation
– ACT – Acceptance & Comittment Therapy
– Verktyg för hållbart ledarskap
– Psykisk ohälsa