Kränkande särbehandling och mobbning

PersonalSupports konsulter använder sig av metoden ”Faktaundersökning” vid utredning av kränkande särbehandling. Patrik Werner har också genomgått utbildning Steg 1 ”Faktaundersökning”, Metodicum, (Einarsen, Hoel, Pedersen samt Stefan Blomberg utbildare). Metoden innebär intervjuer med anmälande, anklagade och eventuella vittnen, och samtliga erbjuds möjligheten till replik och insyn i underlaget för utredningen. I faktaundersökningsmetoden betonas de utpekades utsatthet utifrån att de ”anklagas” för kränkande särbehandling och därmed har befogad rätt att bli hörda och presenteras ett transparent material.

Många är omedvetna om vad en anmälan innebär samt hur en utredning går till varför PersonalSupport erbjuder ett s k ”församtal” där vi informerar vad en utredning innebär och vilka eventuella alternativ som finns.