Kostrådgivning

En undermålig kosthållning handlar sällan om brist på information om lämplig kost. Snarare behöver vi analysera och hantera orsakerna till de beteenden som skapar oönskade matvanor. Vi kombinerar verktyg ur kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal och råd kring fysisk aktivitet för att skräddarsy ett rimligt program för kunden.