Handledning

Personalsupport erbjuder handledning till enskild medarbetare, chef eller grupp.
Chefsrollen kan ibland upplevas ensam och utsatt. Regelbunden handledning ger en möjlighet få nya verktyg och förhållningssätt i de utmaningar som föreligger i vardagen. Personalsupports konsulter har lång erfarenhet av rehabilitering, stressrelaterad ohälsa, förändringsarbete, kommunikation och förändringsarbete. Vi använder företrädesvis verktyg från KBT.

Handledning till grupp handlar ofta om hur gruppen kan hantera en svår utmaning i arbetet eller hur gruppen kan ta tillvara samtliga kompetenser och utveckla teamet på bästa sätt.