Arbetsförmågebedömning

PersonalSupport har lång erfarenhet av arbetsförmågebedömning. Vi erbjuder initialt ett informationssamtal där beställare och konsult överenskommer vilka kompetenser som är relevanta i aktuell bedömning. Följande kompetenser kan vara aktuella: allmänläkare, psykiatriker, sjuksköterska, yrkesvägledare, beteendevetare, fysioterapeut och rehabiliteringskonsult. Relevanta tester utförs och bifogas.