Samtal KBT

Samtalsstöd
Stödjande samtal utgör en viktig faktor som både kan förhindra och förkorta sjukskrivning men också underlätta anpassningen vid återinträde i arbete. Personalsupports konsulter har lång erfarenhet av att följa medarbetare i rehabilitering och vi stöttar med praktiska verktyg varvat med information och hälsosamt förhållningssätt. Ibland är det nödvändigt att byta till en ny roll i arbetslivet och vi kan då coacha genom yrkesvägledning utifrån anpassningsbehov, intresse och kompetenser.

Kognitiv beteendeterapi – KBT
KBT baseras på vetenskapligt synsätt och använder endast metoder som bevisligen fungerar. Terapeut och klient samarbetar kring förståelse och lösning av problemet. Behandlingstiden är kort (3–5 tillfällen), 45 minuter per session. Mellan sessionerna har klienten hemuppgifter där det aktuella beteendet analyseras och nya strategier prövas. Till skillnad från andra psykoterapiformer ligger fokus på ”här och nu”.

Terapeuter

Annika Lindberg
Annika har en masterexamen i psykologi inklusive grundläggande psykoterapiutbildning – steg 1 samt pol kand examen som förvaltningsekonom. Annika har arbetat som terapeut och föreläsare sedan 2010 och dessförinnan med arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 1994.

Sofia Håstedt
Sofia har en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi – steg 1 samt Hälsoterapeut/Hälsoinstruktörsutbildning med inriktning stressreducering. Sofia har arbetat med coachning och vägledning inom hälsa och träning men även arbetat som jobbcoach. Är också certifierad massageterapeut och spa terapeut.

Handledning
Personalsupport erbjuder handledning till enskild medarbetare, chef eller grupp.
Chefsrollen kan ibland upplevas ensam och utsatt. Regelbunden handledning ger en möjlighet få nya verktyg och förhållningssätt i de utmaningar som föreligger i vardagen. Personalsupports konsulter har lång erfarenhet av rehabilitering, stressrelaterad ohälsa, förändringsarbete, kommunikation och förändringsarbete. Vi använder företrädesvis verktyg från KBT.

Handledning till grupp handlar ofta om hur gruppen kan hantera en svår utmaning i arbetet eller hur gruppen kan ta tillvara samtliga kompetenser och utveckla teamet på bästa sätt.

Kostrådgivning
En undermålig kosthållning handlar sällan om brist på information om lämplig kost. Snarare behöver vi analysera och hantera orsakerna till de beteenden som skapar oönskade matvanor. Vi kombinerar verktyg ur kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal och råd kring fysisk aktivitet för att skräddarsy ett rimligt program för kunden.