Psykosocial arbetsmiljö

Vid kartläggning av psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att utredningen är rättssäker och hanteras konfidentiellt men samtidigt transparent för de direkt inblandade. Val av metod, frågor och intervjupersoner måste ske med stor omsorg och hänsyn till aktuella situationen.