Chefsutbildning

Personalsupport har lång erfarenhet av rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Vår insikt är att vi med klok framförhållning och kunskap kan förekomma ohälsa på arbetsplatsen.

Vi tillhandahåller utbildning för chefer dels i sin roll som chef dels som individ.
Exempel på innehåll:
– Hållbart ledarskap
– Bemöta medarbetare i rehabilitering
– Förstå och hantera de olika faserna i stress-utmattningsförloppet
– Feedback
– Gränssättning i ett gränslöst arbete