Aktiv rehab utbildning – stresshanteringskurs

Personalsupport har sedan 2013 samarbetat med en rad värmländska kommuner, företag och region Värmland kring rehabilitering av medarbetare med stressrelaterad ohälsa. Insatserna har utvärderats och visar att ny kunskap, fysisk träning och anpassning från arbetsgivaren bevisligen bidrar till en snabbare återhämtning av medarbetaren. Utbildningen kan se olika ut men sträcker sig vanligen över 6-12 veckor med två träffar per vecka. Föreläsningar kring utmattningsförloppet, verktyg från KBT, sömnhantering, ångesthantering, mindfulness, kost och motion varvas med gruppdiskussioner och fysiska aktiviteter. Utbildningen sker i nära samarbete med närmaste chef vilket utgör en framgångsfaktor.