Arbetslivsinriktad rehabilitering

Aktiv rehab utbildning – stresshanteringskurs
Personalsupport har sedan 2013 samarbetat med en rad värmländska kommuner, företag och region Värmland kring rehabilitering av medarbetare med stressrelaterad ohälsa. Insatserna har utvärderats och visar att ny kunskap, fysisk träning och anpassning från arbetsgivaren bevisligen bidrar till en snabbare återhämtning av medarbetaren. Utbildningen kan se olika ut men sträcker sig vanligen över 6-12 veckor med två träffar per vecka. Föreläsningar kring utmattningsförloppet, verktyg från KBT, sömnhantering, ångesthantering, mindfulness, kost och motion varvas med gruppdiskussioner och fysiska aktiviteter. Utbildningen sker i nära samarbete med närmaste chef vilket utgör en framgångsfaktor.

Chefsutbildning
Personalsupport har lång erfarenhet av rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Vår insikt är att vi med klok framförhållning och kunskap kan förekomma ohälsa på arbetsplatsen.
Vi tillhandahåller utbildning för chefer dels i sin roll som chef dels som individ.
Exempel på innehåll:
– Hållbart ledarskap
– Bemöta medarbetare i rehabilitering
– Förstå och hantera de olika faserna i stress-utmattningsförloppet
– Feedback
– Gränssättning i ett gränslöst arbete

Chefshandledning
Chefsrollen kan ibland upplevas ensam och utsatt. Regelbunden handledning ger en möjlighet få nya verktyg och förhållningssätt i de utmaningar som föreligger i vardagen. Personalsupports konsulter har lång erfarenhet av rehabilitering, stressrelaterad ohälsa, förändringsarbete, kommunikation och ledarskapsutveckling.

Samtalsstöd
Stödjande samtal utgör en viktig faktor som både kan förhindra och förkorta sjukskrivning men också underlätta anpassningen vid återinträde i arbete. Personalsupports konsulter har lång erfarenhet av att följa medarbetare i rehabilitering och vi stöttar med praktiska verktyg varvat med information och hälsosamt förhållningssätt. Ibland är det nödvändigt att byta till en ny roll i arbetslivet och vi kan då coacha genom yrkesvägledning utifrån anpassningsbehov, intresse och kompetenser.