Chefshandledning

Chefsrollen kan ibland upplevas ensam och utsatt. Regelbunden handledning ger en möjlighet få nya verktyg och förhållningssätt i de utmaningar som föreligger i vardagen. Personalsupports konsulter har lång erfarenhet av rehabilitering, stressrelaterad ohälsa, förändringsarbete, kommunikation och ledarskapsutveckling.