Studie- och yrkesvägledning

Vägledningen inleds med en kartläggning där vi tillsammans tittar på individens förutsättningar utifrån utbildning, erfarenhet, intresseområden, personliga och yrkesmässiga kompetenser. Hänsyn tas även till eventuella fysiska, mentala eller sociala begränsningar. PersonalSupports vägledare har lång erfarenhet av att arbeta med rehabilitering vilket gör att vår personal har fördjupade kunskaper inom olika diagnosområden och snabbt kan stötta individen med olika möjliga anpassningar och råda till lämpliga arbetsuppgifter.