Arbetsmiljö

Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö

Personalsupport stöttar ditt företag i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön genom

  • Föreläsningar för arbetsgrupper och chefer i syfte att förekomma ohälsa
  • Handledning till chefer
  • Samtalsstöd
  • Aktiv Rehab grupp för medarbetare och chefer i rehabilitering och förebyggande syfte
  • Konflikthantering
  • Utredning av kränkande särbehandling
  • Grupputveckling

Samtliga aktiviteter utgår från vetenskaplig evidens med verktyg från kognitiv beteendeterapi.

Fysisk arbetsmiljö

I fysiskt krävande roller är det nödvändigt att utföra arbetsuppgifterna ergonomiskt korrekt och också förekomma förslitning genom att bygga upp musklerna genom regelbunden styrketräning.

Personalsupport erbjuder anpassade aktiviteter för er specifika verksamhet i form av

  • Ergonomi föreläsning
  • Träningsinstruktion i grupp
  • Personligt träningsprogram

Personalsupport samarbetar med rehabanläggningen KMTi i Karlstad och aktiviteterna utförs av personal som arbetar inom multimodal smärtrehabilitering såsom fysioterapeuter och träningsinstruktörer.