Aktiv Rehab

PERSONALSUPPORTS PROGRAM FÖR ETT HÄLSOSAMT MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP

Vårt program Aktiv Rehab är en viktig del i ett hälsosamt ledarskap och medarbetarskap. Du som arbetsgivare får bättre förståelse för medarbetarens situation och har möjlighet att anpassa och förändra arbetsuppgifter vid behov. Medarbetaren får kunskap och förståelse för friskfaktorer och riskfaktorer och hur man påverkar sin egen hälsa och sitt välmående. Det skapar förutsättningar för medarbetaren att förbättra sin fysiska och psykiska status. Medarbetaren får insikt om sin livs- och yrkessituation och stöd i att hitta tillbaka till ett hållbart yrkesliv.

Aktiv rehab lämpar sig för medarbetare som är sjukskrivna helt eller delvis. Rehabstödet fungerar även bra i förebyggande syfte för medarbetare som ofta är sjuka och/eller visar tidiga signaler på ohälsa och är i riskzonen för sjukdom.

Programmet genomförs både i grupp och individuellt där föreläsningar varvas varje vecka med individuella samtal, gruppreflektioner och fysisk aktivitet.

Vanligtvis är upplägget 6 veckor med två halvdagar eller 10 veckor med en halvdag per vecka. Programmet går dock att anpassa både i antal veckor och antal tillfällen.

Kommentarer från deltagare:

  • Kul, peppande och viktig del i min process. Ökad motivation och välmående.
  • Positivt att jag blivit aktiverad istället för att gå hemma och fundera.
  • Haft någon att bolla funderingar med.

Kommentarer från arbetsgivare:

  • Gladare, piggare och friskare medarbetare. Även efter en längre tid.
  • Färre sjukdagar. Mindre antal vikarier.
  • Genom programmets upplägg har medarbetaren kommit igång med arbetsträning och skall snart utöka arbetstiden.