Om Personalsupport!

Vi har lång erfarenhet av rehabilitering och personalutveckling

PersonalSupport har sedan starten 1998 arbetat framgångsrikt med rehabilitering och personalutveckling. Privata företag, kommuner, landsting och olika myndigheter har genom åren tagit hjälp av vår specialistkompetens. Vi verkar i hela Värmland och har därför god lokalkännedom om arbetsmarknaden och företagen samt ett starkt upparbetat kontaktnät.

Rehabilitering, hälsofrämjande insatser, kognitiv beteendeterapi, omställningsarbete, vägledning och jobbcoachning är några av de områden vi är specialister på.

PersonalSupport har ett nära samarbete med dotterföretaget Ryggrehabiliteringen i Värmland (RIV) och träningscentret KMTI. Erfarenheten är att fysisk aktivitet tillsammans med andra insatser starkt bidrar till ett lyckat resultat i samband med olika åtgärdsprogram. PersonalSupport erbjuder därför träning i olika former i flertalet av våra tjänster.