Arbetsplatsnära stöd/AFA

Vi stödjer dig och dina medarbetare till en friskare arbetsplats

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Från och med den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om utredningar, samtalsstöd, att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd med mera.

Arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd kan användas:
Vid upprepad korttidsfrånvaro
Vid signaler om ohälsa
När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
Om det finns risk att den anställda blir sjukskriven
Om det finns risk för att en medarbetare kan få svårigheter att återgå i arbete efter sjukskrivning
Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven.

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Försäkringskassan betalar ut bidraget direkt till dig som arbetsgivare, och du får tillbaka hälften av kostnaden, men högst 10 000 per medarbetare och år, och högst 200 000 per år totalt.

Vi stödjer er med ansökan som görs via Försäkringskassan.
Du kan läsa mer Här

AFA rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet.

Stress och livsstilsförändring
Du kan söka stöd för stresshantering-/livsstilsförändringskurser som syftar till att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga båda för psykiska och/eller fysiska besvär.

  • Föreläsningar
  • Fysisk aktivitet