Hoppa till innehåll

PersonalSupport har sedan 1998 arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering. Dels arbetar vi med omställning av personer som är anställda inom privata företag, kommuner eller landsting och dels har vi avtal med Arbetsförmedlingen där vi arbetar med kombinerade jobbcoachings- och rehabiliteringstjänster. PersonalSupport samarbetar med Ryggrehabiliteringen i Värmland (RIV) och har därmed tillgång till medicinska resurser utan väntetid vilket underlättar rehabiliteringsprocessen. Den fördelen är idag kanske viktigare än någonsin eftersom Försäkringskassans regelverk förändrats.

Hösten 2014 startade vi programmet ”Aktivt rehabstöd”. Programmet löper över sex veckor där deltagarna träffas två halvdagar per vecka. Vi erbjuder föreläsningar, fysisk träning, individuella samtal, gruppträffar och samtal tillsammans med uppdragsgivaren. Syftet är att deltagarna skall få förståelse för sina symptom, erhålla verktyg samt inspireras att återuppta fysisk aktivitet som vana för att så snart som möjligt återfå hälsan och återvända till arbetet. Vi har fått mycket bra respons från medverkande deltagare och sjukskrivande läkare bedömer att programmet har förkortat sjukskrivningstiden. Under 2016 har vi deltagare från Karlstad, Hammarö, Forshaga, Arvika, Grums och Kristinehamn. Programmet lämpar sig både för dig som är sjukskriven och i förebyggande syfte. Ladda gärna ner våra foldrar aktivt rehabstöd(PDF) och aktiv rehabstöd förebyggande(PDF) och läs mer.