Omställningsstöd – stöd till nytt arbete

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa
kan få stöd på vägen till ett nytt arbete. Vårt omställningsprogram hjälper din
medarbetare att gå vidare i karriären. Syftet är att stärka medarbetarens
position på arbetsmarknaden och inspirera till att se nya möjligheter.

Omställningsprogrammet sträcker sig under fyra månader. Det
utformas och anpassas individuellt utifrån medarbetarens behov och kan bland
annat omfatta kartläggning, kompetensinventering, CV, studievägledning,
intervjuträning, individuella samtal, jobbcoachning, föreläsningar och gratis
träning. Vi kan även erbjuda tilläggstjänster utanför omställningsavtalet som
till exempel kognitiv beteendeterapi, utbildningar och rehabiliteringsinsatser.