Hoppa till innehåll

PersonalSupport Värmland AB startades 1998 och arbetar främst med hälsofrämjande insatser, rehabilitering, jobbcoachning, rehabkurser, föreläsningar, vägledning, kognitiv beteendeterapi – KBT och omställningsarbete.

Vi har avtal med flera av kommunerna i Värmland samt Landstinget i Värmland. PersonalSupport har även avtal med Arbetsförmedlingen och hjälper arbetslösa att hitta nya lösningar.

Vi verkar i hela Värmland och har därför god lokalkännedom om arbetsmarknad och företag samt ett starkt upparbetat kontaktnät.

PersonalSupport har lokalkontor i Arvika och Grums. Huvudkontoret ligger i Karlstad på Kolvgatan 1, träning och viss administration är förlagd till kontoret på KMTI – Karlstad Medicinska Träningsinstitut på Säterivägen 6.

PersonalSupport samarbetar intimt med konsultteamet på Ryggrehabiliteringen i Värmland – RIV samt övriga verksamheter på KMTI. Det ger oss värdefulla kontakter med olika behandlare och medlemsföretag.

Vår erfarenhet är att fysisk träning starkt bidrar till våra deltagares framgångar och PersonalSupport erbjuder därför träning i flertalet av våra tjänster.

Välkomna till oss!

Du når Tomas Ullman på tel 0705/43 80 89 eller via mail tomas.ullman@personalsupport.se