Hoppa till innehåll

Aktivt Rehab Karlstadområdet

Aktiv Rehab Karlstad 13  november 2017

För vem?
Programmet lämpar sig för medarbetare som är sjukskrivna – helt eller delvis – och där det finns frågetecken kring återkomst i arbete. Det är även lämpligt i förebyggande syfte för medarbetare som ofta är sjuka och/eller visar tidiga signaler på att de inte mår bra och är i riskzonen för sjukdom.

Syfte för medarbetaren
 Skapa förutsättningar för att förbättra sin fysiska och/eller psykiska status.
 Att genom vägledning och coachning komma till insikt om sin nuvarande livs- och yrkessituation och hur man eventuellt vill eller kan förändra den.
 Få kunskaper och insikt om friskfaktorer och riskfaktorer och hur man kan påverka sin egen hälsa och sitt eget välmående.
 Skapa en egen verktygslåda för ett hållbart yrkesliv.

Syfte för arbetsgivaren
 Ett verktyg för arbetsgivaren/chefen inför fortsatta aktiviteter för medarbetaren.
 En viktig del i ett hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap. Vilket på lång sikt påverkar frisknärvaro, prestationer och resultat i rätt riktning.
 Underlag för eventuell förändring av medarbetarens tjänst/arbetsuppgifter.

Programpunkter
Programinformation 3-parts information med närmsta chef, medarbetare och PersonalSupports rehabiliteringskonsult. Chef och medarbetare ges möjlighet att beskriva nuläge med eventuella frågeställningar samt uttrycka sina förväntningar och vad de vill få ut av programmet.

Individuellt kartläggningssamtal
Medarbetare och PersonalSupports rehabiliteringskonsult kartlägger medarbetarens nuläge och förväntningar.

Individuellt stöd
Individuella samtal och avstämningar mellan medarbetare och PersonalSupports rehabiliteringskonsult.

Föreläsningar
-Energitjuvar och energikällor Vad kan jag göra för att öka min energi under rehabilitering? Under en rehabilitering påverkas vi inte bara av den formella diagnosens symtom utan även av en rad andra fenomen.
-Att förstå och hantera stress, press och utmattning del 1 – Stress-utmattningsförloppet Vi går igenom olika faser (period av positiv stress, negativ stress, utmattning, energistegring)samt typiska beteenden och symptom i respektive fas.
-Att förstå och hantera stress, press och utmattning del 2 – Stresshanteringsverktyg Vi går igenom olika verktyg för att hantera stress och utmattning, företrädesvis från kognitiv beteendeterapi.
-Hantera sömnbesvär Vi tittar på olika verktyg som används inom kognitiv beteendeterapi.
-Hantera värk och smärta Vi går igenom KBT-verktygen för smärthantering. Där ingår bl a ACT – Acceptance & Commitment Therapy – en av de senaste smärthanteringsstrategierna.
-Introduktion till mindfulness Mindfulness – att vara närvarande – är också ett samlingsbegrepp för en verktygslåda som hjälper oss att hantera stress, värk, depression samt erhålla en allmänt högre livskvalitet generellt. Du får en introduktion till de olika verktygen och begreppen.

Gruppdiskussioner

Fysisk aktivitet
Med olika inriktning för att kunna prova på och hitta det som passar var och en exempelvis:
-Gruppträning tex: ryggmotion och cirkulationsträning
-Stavgång -Vattenmotion i varmvattenbassäng
-Prova på mindfulnessövningar

Återkoppling
3-parts samtal med återkoppling och resultatredovisning med närmsta chef, medarbetare och rehabiliteringskonsult från PersonalSupport. Individuell dokumentation och återkoppling med sammanfattning och vägledning för ett hållbart yrkesliv. Verktyg för framtiden.

Omfattning
Två halvdagar per vecka under 6 veckors tid. Under tiden varvas individuella samtal, föreläsningar, gruppdiskussioner och fysisk aktivitet.

Gruppstorlek
Högst 12 deltagare

Plats
PersonalSupport, Kolvgatan 1 A (Våxnäs), KARLSTAD
Fysisk aktivitet: KMTI (Karlstads Medicinska Tränings Institut), Säterivägen 6 (Våxnäs), KARLSTAD och Varmvattenbassäng Centralsjukhuset KARLSTAD.

Programansvarig
Personal Support Värmland AB Tomas Ullman, Verksamhetsansvarig
Tel 054-21 20 06 • Mobil 0705-43 80 89 tomas.ullman@personalsupport.se
Besöksadress: Kolvgatan 1 A, Karlstad Postadress: Säterivägen 6, 653 41 Karlstad
www.personalsupport.se