Hoppa till innehåll

Vad är kognitiv beteendeterapi – KBT?

KBT baseras på vetenskapligt synsätt och använder endast metoder som bevisligen fungerar. Terapeut och klient samarbetar kring problemet. En viktig del av behandlingen är att öka förståelsen och sambanden kring problemet genom information. Behandlingstiden är kort, man träffas oftast en gång i veckan, 45 minuter per session. Sessionerna är väl strukturerade och utifrån en beteendeanalys upprättas konkreta mål som skall uppnås med behandlingen. Mellan sessionerna har klienten hemuppgifter där det aktuella beteendet analyseras och nya strategier prövas. Till skillnad från andra psykoterapiformer ligger fokus på ”här och nu”.

 

Följande behandlingar erbjuds hos PersonalSupport

 • Stresshantering och utmattning
 • Depression
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Paniksyndrom
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom
 • Posttraumatisk stress
 • Sömnstörning
 • Smärthantering
 • Huvudvärk
 • Dåligt självförtroende/låg självkänsla
 • Grupputveckling
 • Konflikthantering

 

Behandlingsupplägg

KBT behandling kan ges både enskilt och i grupp. När det gäller individuell behandling träffas vi först för ett bedömningssamtal där vi tillsammans beslutar om vi skall gå vidare och hur en behandling kan läggas upp i det enskilda fallet. Behandling i grupp överenskoms och skräddarsys för beställaren. PersonalSupport erbjuder även föreläsningar inom olika beteendevetenskapliga områden såsom stresshantering, sömn, rehabilitering och mindfulness m fl.

Pris per session för privatperson: 800 kr exkl moms

 

Terapeuter

Annika Lindberg
Annika har en masterexamen i psykologi samt grundläggande psykoterapiutbildning – steg 1. Annika Lindberg har arbetat med coachning sedan 1994 och de senaste femton åren har hon haft arbetslivsinriktad rehabilitering som specialitet. Hon har därför god kännedom om både fysiska och psykiska sjukdomar samt hur de påverkar arbete och livskvalitet.

Sofia Håstedt
Sofia har en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi – steg 1 samt Hälsoterapeut/Hälsoinstruktörutbildning med inriktning stressreducering. Sofia har arbetat med coachning och vägledning inom hälsa och träning men även arbetat som jobbcoach. Är också certifierad massageterapeut och spaterapeut.

Kombinationen av terapi, yrkesinriktad rehabilitering, vägledning samt kunskaper om anpassning av arbetet gör att PersonalSupports terapeuter innehar en mycket bred kompetens och därför kan stötta individen på flera plan samtidigt vilket skapar effektiva möten.