Hoppa till innehåll

vagskylt_1nyttjobb

Program med syfte att stärka medarbetaren på arbetsmarknaden och se nya möjligheter i arbetslivet. Programmet har ett individuellt upplägg där PersonalSupport tillsammans med medarbetaren planerar vad som ska ingå. Personlig vägledare/coach under hela programtiden.

För vem?
Programmet lämpar sig för medarbetare som:
-Kommer att bli eller har blivit uppsagda från sitt jobb
-Har en icke tillfredställande roll i sitt nuvarande jobb och önskar en förändring

Syfte för medarbetaren
-Att se möjligheter utifrån den egna erfarenheten eller utbildningen att gå vidare och söka nya jobb och branscher
-Att genom dialog och samarbete se till de egna färdigheterna och få stöttning i att tänka nytt
-Att få ge energi och bli påvisad möjligheter att komma vidare i livet mot ett nytt jobb, studier eller egen verksamhet.

Syfte för arbetsgivaren
Att så tidigt som möjligt under uppsägningen starta processen med att tänka i nya banor och möjligheter för medarbetaren att så långt det är möjligt undvika arbetslöshet för medarbetaren

Innehåll
-Kartläggning av arbetserfarenheter och utbildning
-Ta fram presentationsmaterial som CV och personligt brev samt övning i anställningsintervju
-Utifrån medarbetarens styrkor och möjligheter upprätta handlingsplan
-Planläggning av studiebesök inom nya branscher
-Studievägledning
-Jobbcoachning
-Tillgång till PersonalSupports företagskontakter, vi hjälper offensivt med företagskontakter
-Motivation och vilja
-Medverka på föreläsningar
-Fri träning och föreläsningar

Programtid
Programmet sträcker sig över ca 6 månader.

Kontaktuppgifter PersonalSupport Tomas Ullman, Verksamhetsansvarig 0705438089/054-212006
tomas.ullman@personalsupport.se