Hoppa till innehåll

Smarta arbetsgivare tänker efter före!

Investerar ni i frisknärvaro, trivsel och goda prestationer eller tar ni kostnaden för sjukfrånvaro, rehabilitering och otrivsel ?

De flesta organisationer vet genom hälsokontroller, medarbetarundersökningar och helt enkelt genom stämningen på jobbet var det finns hälsorisker och andra brister i organisationen. Inte sällan stannar man vid analysen istället för att agera. Kanske för att det  är krångligt att ta i när man har fullt upp i vardagen. Vi på PersonalSupport är dock efter 15 års erfarenhet övertygade om att ” medarbetare presterar inte bättre än de själva mår”.

Vi  lyssnar in er organisations behov och skräddarsyr hälsofrämjande insatser tillsammans med er. Nedan följer exempel på aktiviteter som kan kombineras enligt era önskemål:

Du kan också läsa mer i foldern inspirerande föreläsningar(PDF).

 

Inspirerande Föreläsningar / Seminarier

 • Introduktion till KBT – kognitiv beteendeterapi
 • Mindfulness
 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Krishantering
 • Sömn
 • Att bemöta medarbetare i rehabilitering
 • Ergonomi
 • Metoder för att öka vår energi
 • Kost
 • Träning
 • Kommunikation
 • Presentationsteknik
 • Motiverande samtal
 • Vägledning, jobbsökning och utbildning
 • Livskompassen – värderingar och prioritering av tid
 • Olika metoder för att höja sin personliga energi
 • Det är livsviktigt att ha roligt – samband mellan stress, värk, depression – ohälsa

Gruppaktiviteter

 • Inspiration och introduktion till fysisk träning i gym eller stavgångsteknik eller spinning.
 • Kommunikation i grupp

Behandlingar

 • Massage

Individuella samtal

 • Samtalsstöd/KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi. KBT används inte enbart i terapi utan utgör en mycket praktiskt inriktad verktygslåda för en rad områden inom arbetslivet. KBT rekommenderas av Socialstyrelsen som förstahandsval för ett stort antal behandlingar. Fördelarna med KBT framför vanligt ”samtalsstöd” är att KBT har tydliga mål, syftar till att praktiskt förändra beteende, arbetar med aktuella problem och kräver endast ett fåtal träffar.

KBT samtal används bl a vid stresshantering, sömnstörning, värkproblematik, ångest, depression, kommunikationssvårigheter, beroende och relationsproblem.

 • Vägledning

Vägledningssamtal syftar till att stötta en medarbetare som önskar byta roll alternativt riskerar uppsägning. Vägledning kan också bidra till att en sjukskriven medarbetare får information om andra, lämpligare roller och vågar ta steget till utbildning. PersonalSupports konsulter har också kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering och är väl förtrogna med olika former av anpassning.

 • Jobbcoachning

Kartläggning av kompetens, information om arbetsmarknad, upplägg av individuell jobbsökningsstrategi, CV, ansökningsmetodik samt intervjuteknik.

 

Utbildning

 • Kursen ”Presentationsteknik” eller ”Konsten att våga presentera”.

Exempel på olika upplägg av kursen:

GS-fackets förtroendevalda genomgick en tredagarsutbildning där deltagarna fick lära sig att våga presentera på ett attraktivt sätt.

Karlstads Kommun tog del av en dag med gemensamma teoretiska studier, därefter genomförde varje deltagare presentationer vid ordinarie arbetsplats som de sedan fick feedback på.

 

Konsultation

 • Bedömning och konsultation av exempelvis sjukgymnast, ortopedspecialist, personlig tränare PT, kostrådgivare eller psykolog.

HR-konsultation

 • Rådgivning i personalärenden

Vill du veta mer ?

Välkommen att kontakta Tomas Ullman, Personalsupport

Tel: 070-543 80 89 eller mail: tomas.ullman@personalsupport.se

För mer information eller för en offert.