PersonalSupports föreläsningar för företagets och personalens utveckling!

VÅRA FÖRELÄSARE ÄR EXPERTER INOM HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE, STRESS OCH LEDARSKAP!

Tack vare många års erfarenhet av vårt arbete inom rehabilitering, personalfrågor och hälsofrågor är vi på PersonalSupport experter på det vi gör! Våra föreläsare är mycket uppskattade, och anpassar gärna innehåll utifrån ditt behov.

Vi föreläser bland annat inom hälsofrämjande arbete, stress och självledarskap. Tillsammans med er kan vi skräddarsy koncept som möter behoven hos just ert företag. Nedan kan du se delar av vårt föreläsningsutbud.

VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Stress och utmattningsförloppet

Kunskaper om stress och utmattningsförloppets olika faser är viktig. Dels för att förekomma ohälsa genom att se tidiga signaler men även för att underlätta rehabiliteringen för en individ som upplever utmattning. Faserna i förloppet beskrivs med dess symptom samt råd kring hur respektive fas kan hanteras på bästa sätt. Föreläsningen anpassas till målgruppen

Stresshanteringsverktyg

Vi går igenom verktyg för att hantera stress och utmattning. Företrädesvis från kognitiv beteendeterapi. Ämnen som tas upp är bland annat sömn, andning, acceptans, samband tanke-kropp, gränssättning, struktur, beteende, livsregler samt värderingar.

Att förstå och förekomma stress

En sammanslagning av de två föreläsningarna Stresshanteringsverktyg och Stress och utmattningsförloppet.

Energikällor eller energitjuvar

Metoder för att öka och hushålla med sin energi under rehabilitering. Information om vanliga fenomen när arbetsförmågan sviktar och hur dessa kan hanteras. Vikten av att ha förståelse för rehabiliteringsförloppet och konstruktiva råd kring hur en rehabilitering kan tas tillvara på bästa sätt. Medvetenhet kring faktorer som minskar energi.

Introduktion till Mindfulness

Mindfulness är det engelska uttrycket för medveten närvaro. Det har en bevisad effekt på stress, depression, värk och används även som verktyg för att nå balans i livet. Vi går igenom förhållningssätt, effekter, mindfulness i vardagen och verktygen andning, meditation och kroppsscanning.

Gränssättning vid gränslösa arbeten

Vad är ett arbete? En plats du går till eller en uppgift som ska lösas. Vad kännetecknar det gränslösa arbetet? Vilka möjligheter och risker följer med det gränslösa arbetet och det gränslösa samhället? Vad innebär gränskompetens och vilka faktorer underlättar respektive försvårar möjligheten att vara gränskompetent? Vilken betydelse har det för vår livsbalans och hälsa. Detta är några av de frågor vi belyser och diskuterar i föreläsningen.

Att bemöta medarbetare i rehabilitering

Strategier för att hantera rehabiliteringsärenden på ett bra sätt. Medarbetares upplevelse av rehabiliteringsprocessen, känslomässigt och praktiskt belyses.

Sömnskola

Information om sömn och faktorer som påverkar sömnen såsom aktiveringsnivå, ljus, tankar, beteende etcetera. Verktyg från kognitiv beteendeterapi används.

ACT och Livskompassen

ACT står för Acceptance and commitment therapy – ett österländskt verktyg där acceptans och värderingar utgör grundpelare. Livskompassen är ett verktyg från ACT och syftar till att belysa och bearbeta vilka värderingar individen har och därefter stärka denne i att arbeta för att avspegla dem i arbete och privatliv. Livskompassen används både i terapi och vägledning.

Vikten av en aktiv livsstil

  • Hälsovinster och motivationstips
  • Olika typer av träning
  • Kost vid träning
  • Återhämtning

Sunda vanor – kostens betydelse för vår hälsa

En föreläsning som ger större förståelse för hur vårt val av kost påverkar vår hälsa.

Vinnande kommunikation

Vad händer när vi tror oss veta vad den anda som jag samtalar till inte förstår? Varför tolkar vi kommunikation med andra på olika sätt? Varför upplever vi en del som hotfulla och andra som mina vänner? Hur påverkar vårt sätt att kommunicera vår omgivning? Våra sociala stilar – hur påverkar de? Hur gör vi när vi ger varandra feedback?

Medarbetarskap

En verksamhets fulla potential uppnås först när ledarskapet kompletteras med ett ansvarstagande medarbetarskap. Vi går igenom vad medarbetarskap rent praktiskt innebär samt vilka fördelar det ger för medarbetare och organisation.

Grupputveckling

Föreläsning kring hur vi kan öka trivseln och kapaciteten i en arbetsgrupp. Förhållningssätt och förståelse för varandra, kommunikation, feedback, samarbete, arbetsmiljö och ansvar belyses.

Feedback

Konstruktiv feedback är ett av arbetsplatsens mest värdefulla verktyg för att öka trivsel och kvaliteten i arbetet. Fenomen kring ämnet och olika tekniker för att hantera feedback belyses samt vanliga fällor.

Vill du veta mer eller boka en föreläsning?

Fyll i dina uppgifter nedan, eller kontakta oss, så diskuterar vi vad som skulle passa för ditt företag!

Boka föreläsning