Ett hållbart chefsliv

För chefer och ledare som har stressrelaterade besvär

Personalsupport har erbjudit kursen ”Aktiv Rehab” för medarbetare och chefer sedan 2014 och knappt 30 kurser har genomförts, samtliga med mycket goda dokumenterade resultat från medarbetare och beställare. Dels har vi genomfört kurser riktade till specifika kommuner, dels öppna kurser för både privata och offentliga beställare. Vi bedömer att det finns ett värde i att erbjuda utbildningen i ett kurspaket som riktar sig till chefer/arbetsledare då de har många gemensamma beröringspunkter och också kan få ett ytterligare stöd i att träffa andra i samma situation.

Personalsupports konsulter har lång erfarenhet av sina respektive ämnesområden och vi samarbetar också med systerföretaget RIV – Ryggrehabiliteringen i Värmland.

Kursen är upplagd med 7 halva dagar på 12 veckor. ”Ett hållbart chefsliv” är uppdelad i tre block:

  • Föreläsningar
  • Individuella samtal
  • Fysisk aktivitet