Arbetsplatsnära stöd/AFA

Vi stödjer dig och dina medarbetare för att få en friskare arbetsplats

Arbetsplatsnära stöd
Du som arbetsgivare kan få bidrag för köp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din medarbetare att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning. Det kallas arbetsplatsnära stöd.

Arbetsplatsnära stöd kan exempelvis behövas

  • Vid upprepad korttidsfrånvaro
  • Vid signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Om det finns risk för att en medarbetare kan bli sjukskriven
  • Om det finns risk för att en medarbetare kan få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning
  • Om det finns risk för att en medarbetare blir långvarigt sjuskriven

Bidrag lämnas för halva kostnaden av insatsen, dock max 7000 kronor per insats. Arbetsgivare kan få bidrag till flera insatser för samma person.

AFA rehabiliteringsstöd
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet.

Stress och livsstilsförändring
Du kan söka stöd för stresshantering-/livsstilsförändringskurser som syftar till att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga båda för psykiska och/eller fysiska besvär.

  • Föreläsningar
  • Fysisk aktivitet