Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning via PersonalSupport och RIV

PersonalSupport och dotterbolaget Ryggrehabiliteringen i Värmland AB (RIV) har samarbetat sedan 1998. Medicinska tjänster via RIV har varvats med yrkesinriktade tjänster från PersonalSupport.
Psykiatriker, ortopedspecialist, specialist allmänmedicin, fysioterapeutspecialist från RIV, beteendevetare, leg sjuksköterska och rehabiliteringskonsult är kompetenser vi kan erbjuda i våra bedömningar. Vi kopplar alltid in en rehabkonsult som i samtal belyser och kommer med förslag om alternativa framtida vägar om det t ex visar sig att återgång inte är möjlig.

Vår målsättning är att lämna svar/rekommendationer på följande:
• Återgång till ordinarie arbete?
• Återgång till ordinarie arbete efter rehabilitering eller anpassning?
• Kan han/hon klara ett annat arbete hos arbetsgivaren?
• Kan han/hon klara ett annat arbete hos arbetsgivaren efter rehabilitering?
• Klarar han/hon ett arbete på den öppna arbetsmarknaden?
• Klarar han/hon ett arbete på den öppna arbetsmarknaden efter rehabilitering?
• Klarar han/hon ett anpassat arbete med stödåtgärder?
• Står han/hon till arbetsmarknadens förfogande i något förekommande arbete?

Arbetsförmågebedömningar
• Trepartsmöte med arbetsgivaren, den anställde och konsult från PersonalSupport
• PersonalSupport sätter ihop ett team utifrån frågeställning och problematik
• Tider bokas till respektive konsult
• Avslutande trepartsmöte
• Skriftlig arbetsförmågebedömning lämnas

Vi är godkända hos Försäkringskassan för Arbetsplatsnära stöd vilket innebär att ni får tillbaka upp till 7 000 kr för utredningen efter en ansökan från er.